Dreumes Ontspanning

Wat is Dreumes Ontspanning?

Dreumes Ontspanning is een workshop waarin de dreumesen op de groep lekker ontspannen kunnen bewegen en ontdekken. We maken gebruik van muziek, dans, spelletjes met een parachute doek, ballonnen, hoepels, kruiptunnel e.d. Een les Dreumes Ontspanning duurt +/- 30 minuten en er kunnen 8 dreumesen aan deelnemen. 

Indien er ook baby's op de groep aanwezig zijn kunnen deze vanaf de kant (bijvoorbeeld vanaf een wipstoeltje mee kijken). De ervaring leert dat baby's erg goed reageren op muziek en genieten van bijvoorbeeld de ervaring van de wind die we maken met het parachute doek.
 

Positieve effecten Dreumes Ontspanning;

- Biedt ontspanning en plezier voor dreumesen

- Houdt spieren en gewrichten van de dreumes soepel

- Stimuleert de groei en ontwikkeling

- Vergroot het lichaamsbesef van de dreumes