Stippenyoga BSO

Tijdens deze workshop gaan de kinderen op een creatieve manier aan de slag met yoga met behulp van een yoga stip. Een yoga stip, een klein rond yoga matje van 30 cm, geeft kinderen een eigen plekje in de ruimte. We doen op en met de stip diverse yoga houdingen, adem oefeningen en yoga spelletjes.

Yogaspelletjes hebben een pedagogische waarde. Het helpt kinderen bij het vergroten van hun vaardigheden op het gebied van de sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve en motorische ontwikkeling. De ademspelletjes leert kinderen bijvoorbeeld dat ze, door te blazen, een voorwerp kunnen laten bewegen en sturen. Of wat het effect op het voorwerp is wanneer je harder of juist zachter blaast (cognitief). Daarnaast oefenen ze hun oog-hand-coördinatie en fijne motoriek bij het vasthouden en richten van een rietje. De basis voor een goede motorische ontwikkeling is bewegen. Bewegen is belangrijk bij het leren van taal (cognitief). Door de massage en bewegingsspelletjes leren de kinderen samenwerken en lief voor elkaar te zijn (sociaal). En de laatste 15 min. van de les eindigen we met een korte tekenopdracht waarin de kinderen leren uiting te geven aan wat ze hebben beleefd in de les (creatief).